img1

Per shkak të sëmundjes Ergesti kishte vështirësi në dëgjim dhe shqiptim për këtë fakt ai deskriminohej nga Shoqëria. Fondacioni Firdeus i përgatiti një suprizë.

Ergesti është një prej fëmijëve inteligjentë që sfidon sëmundjen dhe mentalitetin shpqëror. Ai ka pasion diturinë. Për shkak të sëmundjes së tij ai ka vështirësi në dëgjim dhe shqiptim por kjo sprovë nuk e ndalon atë të marrë dituri. Një ndër gjërat që më së shumti e vret Ergestin është paragjykimi. Të rrinjtë e gjimazeve ne Tiranë i përgatitën një suprizë duke i dhuruar libra si dhe duke përcjelle mesazhe kundër diskriminimit.

img10

Dajana nga Vlora vuante nga skolioza. Së,imdka e sak o rrezikonte jetën. Shqiptarë i mundësuan operacionin! Ajo tashmë është si gjithë moshataret e saj.

Dajana ishte rritur jetime. Ajo kurrë nuk i pa prindërit e saj. U rrit nga gjyshja dhe gjyshi. Dajana ishte sprovuar me skolioze, deformim të shpinës dhe shtyllës kurizore. Ajo kishte nevojë për operacion por ky operacion ishte i kushtueshëm. Shqiptarët u bënë bashkë dhe shpëtuan me lejën e Zotit jetën e Dajanës. Zoti i shpërblëftë.