DHURO

PAQE

LUTJE

Dhuro Donacion

Vlera

Të dhenat bankare: Fondacioni Firdeus, Credins Bank
IBAN EURO:AL76 2121 1573 0000 0000 0088 3481
IBAN USD: AL33 2121 1573 0000 0000 0088 3479
SWIFT CODE: CDISALTR

115

KAUZA

2654

VULLNETARË

566

FËMIJË

40

SHTETE

Njoftime

Bashkohuni në newsletterin tonë, për tu njoftuar me anë të e-mail mbi njoftimet dhe të rejat nga Fondacioni Firdeus.