Firdeus

There are no menu items in this menu.

T'I MËSHIROJMË ATA QË JANË NË TOKË
TË NA MËSHIROJË AI QË ËSHTË NË QIELL

Kontribo për kauzën që beson

KAUZAT TONA

ZBUTJA E VARFËRISË

Fondacioni Firdeus bashkëpunon me komunitetin për të ndihmuar familje shumë të varfëra, familje me një prind  dhe jetimë me një ndihmë të përmuajshme ushqimore.

MBËSHTETJE SHËNDETSORE

Ky program ka në fokus raste të familjeve ekstremisht të varfëra që përtej varfërisë ekstreme janë goditur dhe nga semundje që kanë nevojë për një trajtim të vecantë.

EDUKIM DHE PUNËSIM

Fondacioni Firdeus po bashkëpunon me organizata të tjera brënda dhe jashtë vendit, me sistemin akademik dhe sistemin e edukimit profesional, si dhe me njësitë vendore…

HISTORITË TONA

NDIHMA
USHQIMORE

Qindra tonë ushqime shpërndahen nga Magazina e Bamirësisë dhe në menca sociale pasi mungesa e bukës është problem i perditshëm për njerëzit në nevojë !

NDIHMË MJEKSORE

Të sëmurë dhe fëmijët jetimë , shumë njerëz kanë përfituar asistencë mjekësore ndërkohë që jetonin pa shpresë e në vuajtje ekstreme.

BANESA PËR TË PASTREHËT

Me lejën e Zotit përpiqemi të zvogëlojmë hallet dhe problemet e Shqiptarëve! Synimi ynë është që lotët e trishtimit t’i kthejmë në lot gëzimi, por kjo realizohet vetëm kur bëhemi të gjithë bashkë

Bashkohu me Fondacionin Firdeus për të ndihmuar

Me dhurimin tënd ti i jep shpresë dikujt që është më i pafat se ty !

Ju do të kaloni në një faqe të sigurt për të kryer transaksionin

Account holder :                                 Fondacioni Firdeus
Address:                                                Rruga Ali Demi, no 25, kati I, Tirana,  Albania
Accounts no (IBAN):                            AL76 2121 1573 0000 0000 0088 3481 (EURO)
                                                                AL33 2121 1573 0000 0000 0088 3479  (USD)
                                                                AL60 2121 1573 0000 0000 0088 3478 (LEK)

Name of the Beneficiary’s Bank:       Credins Bank
Address of the Bank:                           Rruga Vaso Pasha, nr 8, Tirana Albania
SWIFT (BIC) CODE:                              CDISALTR

Account holder: Fondacioni Firdeus
Address: Rruga Ali Demi, no 25, kati I, Tirana, Albania
Accounts no (IBAN):
AL76 2121 1573 0000 0000 0088 3481 (EURO)
AL33 2121 1573 0000 0000 0088 3479 (USD)
AL60 2121 1573 0000 0000 0088 3478 (LEK)

Name of the Beneficiary’s Bank: Credins Bank
Address of the Bank:
Rruga Vaso Pasha, nr 8, Tirana Albania
SWIFT (BIC) CODE: CDISALTR

Shopping Basket